Kloakarbejde

Ny trygsiveanlæg ved sommerhus Lyngså. Reparation af kloak efter rotter. Kloakarbejde ved Knivholtvej 22, Frederikshavn.